Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

 Privacy Policy

"crizal.com.tr" sitesine hoşgeldiniz.

"crizal.com.tr" sitesine erişerek, aşağıdaki yasal bilgileri vekullanım şartları kabulediyorsunuz.

Sitetanımı

Siteninamacı ESSILOR INTERNATIONAL grup şirketinin Crizal markasını ve grubun vemarkanın diğer Internet sitelerini tanıtmaktır.

Site, merkezi 147 Rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont Fransa’dabulunup, Créteil Ticaret ve Şirketler kayıtlarına no B 712 049618 ile üyeolan, 35.753.321,10 Euroluk sermayeli ESSILOR INTERNATIONAL Anonim Şirketineaittir.

Geneluyarı

Siteninsahibi ESSILOR INTERNATIONAL ("ESSILOR") yayınlanan bilgilerindoğruluğu ve güncelliğini temin için gereken makul çabayı sarfetmektedir.

AncakESSILOR :

- Yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda herhangi bir sorumluluktaşımamaktadır,

- Siteile ilgili kuralları ve bilgileri dilediği takdirde iptal edebilir veyadeğiştirebilir,

Bu nedenle ESSILOR aşağıdaki durumlarda sorumluluk taşımamaktadır:

- Sitenin erişilemezliği veya yazılım hatalarından,

- Sitenin hileli kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar nedeninden,(özellikte bu hileler sitedeki bilgileri değiştirmiş veya saptırmışsa.),

Siteyi kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir zarardan, (nedeni, kaynağı,sonuçları ne olursa olsun, özellikle sitenin erişilemezliğinden veya içindekibilgilerin kullanılmasından olsa bile.)

Telifhaklarının korunması

Site halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı,uluslararası telif hakkı, marka yasaları ve uluslararasısözleşmeler ile koruma altındadır.

Aksi belirtilmediği sürece, tüm içeriği, görünümü, dizaynı,tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmaküzere yalnızca ESSILOR’a aittir. Bu site veya herhangi bir parçasınınkopyalanması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesi yasaktır.

ESSILOR’un yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudanveya dolaylı olarak, aynen ya da başka bir şekildekullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması,depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli,tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçlaelde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi,yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitededuyurulan tüm haklar saklı kalmak koşuluyla kullanıcılar kendi kişisel veticari olmayan kullanım amaçları için malzeme indirebilir.

Diğer sitelere linkler

Mevcut websitesinde yeralan ve diğersitelere verilen linkler sadece bilgi amaçlı olarakdahil edilmiştir.

ESSILOR’un sahipolmadığı sitelere olan linklerin ne içeriği, ne bilgileri, ne de ürünleriESSILOR'u bağlamaz.

Bu linkleringüvenliği garanti değildir. Gereken tedbirleri almanız gerekir. ESSILOR bunedenle kaynaklanan herhangi bir zararda, nedeni, kaynağı, sonuçları ne olursaolsun sorumluluk taşımamaktadır.

Sizlere bu sitelerin kendi yasal haklarıolduğunu hatırlatıyoruz.

Mevzuata uyumluluk

Bu site, kayıtlı ofisleri Fransa’dabulunan ESSILOR tarafından oluşturulmuştur.
Fransa dışında ikamet eden ve siteye erişen Internet kullanıcıları bulunduklarıülkenin yerel mevzuatına uymak durumundadır.

Yasal Uyarı Değişikliği

ESSILOR, site ileilgili kuralları ve bilgileri, dilediği takdirde iptal edebilir veyadeğiştirebilir. Bu hususları takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır.